Digital stadsrundvandring i Varberg

Folkuniversitetets projekt för Folkbildningsrådet 2012

Archive for the tag “studieförbund”

Bloggat för re:flex och varit på Fokusgrupp om Folkbildningen


Här hittar ni mitt blogginlägg på re:flexbloggen http://flexlar.blogspot.com/2012/03/att-valja-ratt-bloggrubrik-ar-viktigt.html

Igår var jag inbjuden till en fokusgrupp på Folkbildningsrådet som handlade om reflektioner kring de projektomgångar som vi fått pengar från och vad resultatet har blivit av detta. På plats fanns representanter ifrån både Folkbildningsrådet, Folkhögskolor samt studieförbund. Det blev en mycket intressant dag med många livliga diskussioner, bland annat kring folkbildningens framtid där jag märkte att vi ofta inte riktigt var överens i våra tankar. Jag är ganska så säker på att folkbildningen inte kommer att försvinna eller spela ut sin roll, men att man kanske kommer att använda folkbildningen på ett annat sätt och i andra former och att det ena faktiskt inte utesluter det andra. Fokusgruppen gav mig väldigt mycket tankar och idéer kring framtidens folkbildning som jag måste analysera och fundera lite mera kring innan jag tar ställning till vad jag egentligen tycker och tänker.

Annonser

Post Navigation