Digital stadsrundvandring i Varberg

Folkuniversitetets projekt för Folkbildningsrådet 2012

Archive for the tag “Folkbildningsrådet”

Folkbildningens framtid existerar den?


Efter en fokusgruppdiskussion på Folkbildningrådet i förra veckan har min hjärna gått på högvarv. Under diskussionerna diskuterades folkbildningens framtid och hot. Det projekt som vi just nu driver för folkbildningsrådet har till syfte att nå fram till en bred publik på ett modernt sätt nämligen genom en app till mobiltelefonen. Jag anser att detta är nutidens folkbildning men jag tycker inte och tror inte heller att sociala medier kommer att ta folkbildningens plats, däremot är jag övertygad om att vi i framtiden kommer att vara tvungna att vara med i dessa medier för att nå vår målgrupp. Där med inte sagt att det ena utesluter det andra. Visst kan man väl erbjuda strukturerade mötesplatser även i sociala medier. Ibland när jag är aktiv på twitter så upplever jag att det finns fantastiskt mycket intressant information och diskussioner, men det finns inte någon som samlar ihop diskussionerna och fakta samt samlar ihop all information och det är här som jag tror att vi folkbildare kan hitta vår roll inom sociala medier. Man ska inte vara rädd för utvecklingen utan använda sig utav den. FOlkbildningens nya roll kanske blir som diskussionsledare?

Annonser

Bloggat för re:flex och varit på Fokusgrupp om Folkbildningen


Här hittar ni mitt blogginlägg på re:flexbloggen http://flexlar.blogspot.com/2012/03/att-valja-ratt-bloggrubrik-ar-viktigt.html

Igår var jag inbjuden till en fokusgrupp på Folkbildningsrådet som handlade om reflektioner kring de projektomgångar som vi fått pengar från och vad resultatet har blivit av detta. På plats fanns representanter ifrån både Folkbildningsrådet, Folkhögskolor samt studieförbund. Det blev en mycket intressant dag med många livliga diskussioner, bland annat kring folkbildningens framtid där jag märkte att vi ofta inte riktigt var överens i våra tankar. Jag är ganska så säker på att folkbildningen inte kommer att försvinna eller spela ut sin roll, men att man kanske kommer att använda folkbildningen på ett annat sätt och i andra former och att det ena faktiskt inte utesluter det andra. Fokusgruppen gav mig väldigt mycket tankar och idéer kring framtidens folkbildning som jag måste analysera och fundera lite mera kring innan jag tar ställning till vad jag egentligen tycker och tänker.

Nu startar projektet


Projektet som vi kommer att driva heter ”digital rundvandring i Varberg”. Vi har fått projektmedel ifrån Folkbildningsrådet för att ta fram detta vilket vi är väldigt glada för! Nu sitter jag på projektledarträff och inspireras av alla tankar och idéer inom det flexibla lärandet. Jag är väldigt glad över att se hur snabbt tänkandet det flexibla lärandet har utvecklats. För två år sedan drev jag ett projekt för Folkbildningsrådet som handlade om mobilt lärande, och då var jag den enda som ens snuddade vid det området, annars var det enbart fokus på plattformar och utformning av kurser i bland annat first class. På denna projektledarträffen är det flera stycken som pratar om att skapa mobilapplikationer eller arbeta med wikis och geocaching. Jag är djupt imponerad över att folkhögskolorna och studieförbunden har kommit så mycket längre på bara två år! Och att man dessutom tänker på att lägga fokus på pedagogiken och inte enbart tekniken!

Post Navigation